Hva har ulike skip til felles?

Det som er utrolig spennende å se på er hvordan skipene har utviklet seg igjennom tidene. Det kan man se på finishen til skipet, men også hva de valgte å inkludere i skipet.

Hva består et skip av?

Et skip består av en rekke deler, noen er eksklusive for spesifikke skip, som for eksempel vikingskip. Nye vikingskip finnes stadig og de er lett å identifisere ettersom de har noen spesifikke karakteristikker som er lett å se. Kan du tenke deg hvilke dette er?

De ni ulike elementene

Uansett så består skip av 9 ulike elementer som generelt kan finnes på hvert eneste skip. Dette er forstevnen, som regnes som den fremste delen av skipet. Deretter har du fronten på skipet som kalles bulben. Denne kan ikke nødvendigvis sees når skipet er i vannet, men den har en karakteristisk rund form. Ankeret ligger også i forstevnen på skipet og er lett å se. Det som regnes som bærebjelken i skipet er skroget. For at skipet skal kunne bevege seg på det ha en propell. Hvis du ikke er glad i bølger og vind er det normalt å holde seg i bakre del av skipet som kalles hekken. Skip er også karakteristiske fordi de ofte har skorsteiner. Ettersom skip er langdistansekjøretøy har de også overbygninger, der de som jobber på båten (mannskapet bor). Du finner også dekket, som er fronten av skipet.

Ettersom det er flere og flere privatpersoner som har skip. Det finnes også en del bedrifter som har skip, så blir disse skipene mer og mer personalisert. Det er derfor du lett kan kjenne igjen bedriftsskip eller privatskip. Hva slags finish og hvordan båten ser ut utenpå er forskjellig og det er spennende å følge denne framgangen. Har du noen gang vært på et privatskip slik at du har fått sett hva det har å tilby?