Overflatebehandling av skip

Det finnes en rekke måter å behandle overflatene på et skip på. I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på hvordan dette kan fungere.

Lakkering

Det å lakkere en båt går ofte ut på at du sprøyter en båt med lakken. Hvis du ansetter arbeidere til å gjøre denne jobben må du være sikker på at alle HMS-krav blir oppfylt, ettersom det å lakkere en båt kan være skadelig for helsen. Dette fordi lakk ofte inneholder løsemidler og andre tungmetaller som kan gjøre skade på den generelle helsen.

Maling

Det samme gjelder med maling. Dette er et produkt som pleier å bli påført med pensel eller rull og det er ofte noe man gjør får man lakkerer båten. Det er også viktig å huske på å rengjøre båten får du maler den. Dette inkluderer også ofte stoffer som du må bruke sikkerhetsutstyr for å bruke.

Det du må huske på før du begynner å lakkere eller male båten din er at den må være skinnende ren og overflaten må være så glatt og grei som mulig. Dette gjør at det blir mye lettere å gjennomføre resten av arbeidet.

Det er ikke nødvendigvis så vanlig å utføre arbeidet med å vaske, male og lakkere sin egen båt. Derfor anbefaler vi at du leier inn et firma som kan hjelpe deg med dette.

Hvis du har en liten båt kan det være lettere å gjøre dette selv. Kanskje du til og med finner inspirasjon til å bygge din egen båt?

Opp til deg

Husk at det er opp til deg hva du velger å gjøre, men framfor alt, fokuser på sikkerhet. Hvis du ikke bruker riktig sikkerhetsutstyr kan dette føre til at du kan bli syk eller at du får skade på hud eller lunger. Les deg opp før du begynner!