Sikkerhetsutstyr til skip

Noe som er utrolig viktig når du har et skip er å ha nok sikkerhetsutstyr. I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på produkter som du må ha på skipet ditt.

Avhengig av hvilken type skip du har trenger du ulike typer utstyr.

Kommersielle skip

Hvis du driver et kommersielt skip er det nødvendig for deg å sjekke lokale HMS-regler for hva som er nødvendig for deg å ha ombord. Det er også nødvendig at du har et sklisikkert dekk og ikke minst sikkerhetsutstyr for alle ombord. Det er også viktig at du lærer opp de som jobber på skipet hvordan de skal bruke utstyret.

Passasjerskip

Hvis du frakter passasjerer i skipet ditt må du også lese deg opp på hva du trenger. Det finnes gode HMS-guider for dette. Det som er utrolig viktig er at passasjerene dine vet hva de skal gjøre hvis et nødstilfelle skjer. Det er også viktig å ha brosjyrer rundt omkring på båten og ikke minst redningsvester og livbåter. Avhengig av hvor stort skipet ditt er vil du ha ulike behov for livbåter og redningsvester. Det er også viktig at skipet ditt er stort nok til å ha alle passasjerene på skipet.

Privat skip

Det finnes en rekke regler for hva du trenger av produkter på et privat skip også. Dette er ofte likt reglene for kommersielle skip og passasjerskip, men ofte så trenger du færre av disse produktene ettersom det (mest sannsynlig) vil være færre på båten.

Alt i alt så er det utrolig viktig å fokusere på sikkerhet når det kommer til båt. Det er viktig å ha rett kommunikasjonsutstyr og vite hvordan man skal bruke det. I tillegg er det viktig at alle ombord vet hva de skal gjøre hvis noe galt skjer. Det er det absolutt viktigste av alle sikkerhetsprosedyrer der ute.